Setup

Funkce setup je volána (provedena), když program začíná. Používá se pro nastavení proměnných, nastavení funkcí vývodů, konfiguraci používaných knihoven a podobně. Funkce setup poběží pouze jednou po každém startu Arduino desky.

Příklad

int tlacitkoPin = 3;

void setup()
{
Serial.begin(9600);
pinMode(tlacitkoPin, INPUT); // nastavení pinu tlačítka jako vstupního
}

void loop()
{
// ...
}