if … else

if / else

if/else vám umožní větší možnosti kontroly toku programu než základní if, pomocí spojování několika vyhodnocení dohromady. Například, analogový vstup může spustit jednu akci když je větší než 500 a druhou akci pokud je menší než 500. Kód by mohl vypadat takto:

if (pinTriVstup < 500)
{
  // akce A
}
else
{
  // akce B
}

else může pokračovat dalším if testem, můžete tak dojít ke dvěma rozdílným rozhodnutím jedním porovnáním.

Pokud bude výsledkem porovnání pravda, provede se akce v prvních závorkách a blok za else bude ignorován, pokud bude výsledkem porovnání nepravda bude proveden pouze blok kódu v závorkách za else.

Bloky else if nemusí končit else sekcí a mohou pokračovat dalšími vyhodnoceními bez omezení.

if (pinTriVstup < 500)
{
  // proved A
}
else if (pinTriVstup >= 1000)
{
  // proved B
}
else
{
  // proved C
}

Další způsob jak se větvit program na základě mnoha porovnání je switch konstrukce.