Switch case výraz

switch / case

Podobně jako if , kontroluje switch…case běh programu a umožňuje programátorovi napsat rozdílné kusy programu, které budou spuštěny v závislosti na podmínkách. Switch výraz porovnává hodnotu proměnné a hodnoty uvedené v jednotlivých case větvích. Když bude nalezena shoda tak provede následující kus programu.

Dále se používá příkaz break  a to typicky ne konci každé case větve. Bez použití příkazu break by program pokračoval vykonáváním další case větve dokud by nenarazil na příkaz break a nebo konec switch bloku.

příklad

 switch (promena) {
  case 1:
   //vykonej pokud je promena rovna 1
   break;
  case 2:
   //vykonej pokud je promena rovna 2
   break;
  default: 
   // pokud se promena nerovnala nicemu jinemu vykonej tohle
   // default neni povinna polozka a nemusi byt nedefinovana
 }

Syntaxe

switch (promena) {
 case stitek:
  // prikazy
  break;
 case stitek:
  // prikazy
  break;
 default: 
  // prikazy
}

Parametry

promena: Proměnná jejíž obsah se používá při porovnáních v jednotlivých větvích

stitek: hodnota se kterou se porovnává v konkrétní větvi